STÖD OSS

Stommen i finansieringen av organisationen är givetvis våra medlemmar, som vi är oerhört tacksamma för. Under uppbyggnadsfasen och många år därefter har vi erhållit de mesta bidragen från SIDA. Vi har också erhållit bidrag från Diakonia, Forum Syd och Radiohjälpen för specifika projekt såsom workshops i hälsofrågor och mänskliga rättigheter eller ”fysiska” som att t.ex. bygga en matsal i byn ZeanZue. Vi har också erhållit stora bidrag från privatpersoner och stiftelser.

Tyvärr har nu SIDA slutat ge bidrag till utbildning i Liberia, och som alla frivilligorganisationer behöver vi ständigt söka nya vägar för finansieringen.
Du kan stödja Liberia Dujar Association på flera sätt:

Bli Medlem
Bli Månadsgivare
Bli LDA-Partner

 

Foto av: Dennis Toe