BLI LDA-PARTNER

Du kan bli Liberia Dujar Partner antigen som privatperson eller genom ditt företag LDA finansieras med insamlade medel från institutioner, företag och privatpersoner. Arbetet med insamling sköts av frivilliga krafter, vilket kan resultera i ibland oregelbundna inkomster.

Genom att bli LDA Partner bidrar du till att skapa bättre regelbundenhet och stabila inkomster över verksamhetsåret. Vår förhoppning är också att de som är LDA Partner kan känna större engagemang i verksamheten och en vilja att ta del av intressant information från Liberia och LDAs verksamhet.

Tankar som finns är t ex att ordna resor till Liberia med besök på skolorna som ett led i att skapa en mänsklig bro mellan Sverige och Liberia.

En företagspartner får en annons i Nyhetsbrevet. Detta utkommer fyra gånger om året, mars, juni, september och december. För detta betalar företaget minst 1500 kr per kvartal/500 kr per mån. Denna summa får betecknas som PR-verksamhet för företaget i fråga och kan alltså redovisas som en kostnad i företagets bokföring.

En enskild partner kan vara en enskild person, en familj, några vänner, en skolklass mm och betalar 300 kr eller mer varje månad eller minst 900 kr kvartalsvis. Om så önskas får den enskilda partnern också en annons i Nyhetsbrevet.

Kontakta vårt kansli om du funderar på att bli Liberia Dujar Partner.

Att delta i Partnerskap med Liberia genom att satsa pengar i LDA innebär att vara delaktiga i att bygga en framtid i Liberia för Liberias barn och kvinnor.