University College

University College är en yrkesskola som öppnades år 2012 med en rad olika utbildningar inom vård och teknik.

Genom kvalificerad yrkesutbildning möter vi behovet av professionellt yrkeskunnande i landet, och för studenterna själva innebär utbildningen nya möjligheter för ett tillfredsställande och produktivt liv.

Utbildningen på skolan har varit inom diverse tekniska ämnen såsom byggteknik, elektronik, lantmäteri med flera samt jordbruk, men kom ganska snart att alltmer handla om sjukvård. Vi utbildar mellan 50 och 100 sjuksköterskor årligen, varav cirka en tredjedel brukar vara manliga. Sammanlagt har cirka 600 sjuksköterskor examinerats.

I samband med att vi startat en ny linje, ”School of Business”, har vi nu rätt att kalla oss Universitet; "Liberia Dujar University College". 

Inom kort kommer vi, genom bidrag från Jocknick Foundation, att bedriva utbildning av barnmorskor, nog så efterfrågat och viktigt i landet, där många kvinnor och barn dör varje år vid förlossningen.

 

 President Nathan F Mahteh Sr.

President of Liberia Dujar University College
Rev. Nathan F. Mahteh, Sr.

 


Alla foto av: Lois Hemgren och Per Hemgren.