INVESTERA I FLICKORS FRAMTID

Gartty Walker vill gå i skola. Ge henne och andra flickor en möjlighet att utbilda sig och ta makten över sina egna liv.

Under Liberias 14 år inbördeskrig och Ebola epidemi var många flickor tvungna och ha ”Sugar Daddy” för att hjälpa sina föräldrar att ha mat på bordet och andra behov. Detta bidrog till en del flickor inte kunde gå tillbaka till skola när de blev med barn. De tappade självförtroende och kände sig att de inte längre passade in att sitta på skolbänken.

Nu drabbar hela världen med CORONA VIRUS och skolorna i Liberia är stängda. Jo, vad gör flickorna igen när de inte har sysselsättning och inga pengar att även äta? De vända sig till ”Sugar Daddy” igen för att klara sig. Hjälp Liberia Dujar Association att sätta flickorna på skolbänken när skolorna är igång igen. Tillsammans kan vi arbeta för långsiktiga resultat som bidra till en tryggare Liberia och världen där flickorna har samma möjligheter och rättigheter.

Bidra men 100 kr i månaden till Gartty och andra flickor som går i Liberia Dujar Association skola att fortsätta med sin utbildning efter Corona pandemi.

 

Foto av: Dennis Toe