Nytt projekt stärker mödravården i Liberia

Liberia Dujar Association mottagit ett stort bidrag från Jochnick Foundation till ett projekt över tre år i Liberia på vår Yrkesutbildningskola att utbilda kvinnor att främja god mödravård och minska dödligheten vid barnafödande.

Genom praktiska utbildningar och kapacitetsstärkande insatser ska kvinnodödligheten vid barnafödande minskas. Genom projektet ska kvinnor få lära sig god hälsovård och andra utbildningsinsatser som höjer den lokala kapaciteten att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för mödrar och barn.

Tillsammans med Liberia Dujar Association-Sweden ska Liberia Dujar Association-Liberia arbeta med projektet.

Liberia Dujar Association är mycket tacksam för Jochnick Foundations stora bidrag.

Av Lois Hemgren

Besök från Liberia under maj månad

Under en längre period har vi haft igång projektet ”Val i Liberia”, ett projekt som handlar om presidentvalet i Liberia både före, under och efter. Nu mellan den 14 maj och 25 maj har vi besök av Dennis Toe, projektdirektör för LDA-Liberia och av Nathan F. Mateh, rektor på Liberia Dujar Technical College.

Läs mer

Development Talk 11/12, Failing of global education

A seminar was held at Sida on December 11, 2017, about Education. The topic was "Development Talks: Failing the 2030 Agenda?- the Global "Learning Crisis".
This event was organised in association with the Swedish National Commission for UNESCO.

Läs mer